Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kiterjed a http://holyduck.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

Az ÁSZF érvényes 2018. május 5-től visszavonásig. Mengyán Eszter egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására az általa üzemeltetett https://www.holyduck.hu oldalon (a továbbiakban: Webolal).

A honlap üzemeltetője

Név: Mengyán Eszter egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 1078 Budapest, Hernád utca 22. 3. emelet 24A
Képviseli: Mengyán Eszter
Adószám: 68093815-1-42
Telefonszám: +36308502189
Nyilvántartási szám: 51215271
Nyilvántartásba vevő szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Honlap: https://www.holyduck.hu/
E-mail cím: info@holyduck.hu

Tárhelyszolgáltató adatai: Websupport Magyarország Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Elérhetőség: info@tarhelypark.hu
Honlap: http://tarhelypark.hu

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül személyes tanácsadást és egyéb, tanácsadás témájához kapcsolódó anyagokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) oszt meg a Szolgáltatás igénybevevőjével (a továbbiakban Felhasználó).

A Szolgáltatások listája megtalálható a Weboldalon a „Színtanácsadás” menüpont alatt.

A Weboldal szolgáltatásait minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére veheti igénybe.

A Szolgáltatás megrendelése

A Weboldal Szolgáltatásai minden Felhasználó számára regisztráció nélkül érhetők el.

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások a Weboldalon keresztül kerülnek bemutatásra. A Weboldalon a „Színtanácsadás” menüpontra kattintva érhetőek el az egyes szolgáltatások. A kiválasztott Szolgáltatásra kattintva a Felhasználó az „info@holyduck.hu”, „IDE KATTINTVA” vagy „Kattints ide!” linkre kattintva emailben vagy a Minup időpontfoglaló felületen tudja a kiválasztott Szolgáltatást megrendelni, azzal kapcsolatban kérdést feltenni, majd az „elküld” gomb megnyomásával az üzenetet elküldeni.

Amennyiben az egyedi szerződés másként nem rendelkezik, úgy a Weboldalon aktuálisan feltüntetett díjat köteles Felhasználó az adott szolgáltatás ellenértékeként megfizetni. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaz.

Az emailben történő megrendelés, vagy a Minup időpontfoglaló oldalon történő megrendelés követően a Felhasználót fizetési kötelezettség terheli. Az emailben és a Minup időpontfoglaló rendszerben kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Banki utalás

A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos adatait. Előre utalás esetében a megrendelt Szolgáltatást csak a Szolgáltatást pontos összegének beérkezése után küldjük el a Felhasználónak, amiről emailben értesítjük.

Bankszámlaszám: 16200254-10093964
Számlavezető bank: Magnet Bank
Név: Mengyán Eszter egyéni vállalkozó

Az elállás joga

A Felhasználó jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a megrendelt Szolgáltatás igénybevételétől. Ez esetben a Felhasználó 14 napon belül visszakapja a Szolgáltatás árának teljes összegét. Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra (pl. fizikai termék vagy ajándékkártya esetén) úgy annak visszatérítésére a Felhasználó nem jogosult. A csomag visszaküldésének díja a Felhasználót terheli.

A Felhasználó elveszti az elállás jogát, amennyiben igénybe vette a megrendelt Szolgáltatást (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés). Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása.

Garanciák és akciók

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott Szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson. A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt Szolgáltatás esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár. A Felhasználó az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott Szolgáltatást. A Szolgáltatásokra – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia.

A 14 napos elállási határidő után Szolgáltatást nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben Felhasználóknak ajándékba adjon Szolgáltatást.

A Felhasználók nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan Szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak. Az ajándékok nem válthatók pénzre.

A Szolgáltatás lemondása

Amennyiben a Felhasználó az általa lefoglalt időpontban a személyes szolgáltatás megbeszélt helyén nem jelenik meg, és a Szoltáltatást a megbeszélt időpont előtt 24 órával nem mondja le, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részére a tervezett szolgáltatás díjának 100%-át köteles megfizetni ‘foglalási költség’ címén.

Amennyiben a 24 órán belüli lemondás vis mayor esemény miatt következik be (pl. súlyos betegség, baleset, előre nem látható természeti katasztrófa) amelyet a Felhasznákó személyiségi jogait nem sértően képes igazolni, úgy a Felhasználó mentesül a ‘foglalási költség’ megfizetése alól.

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, könyvek, a küldött hírlevelek (a továbbiakban: Művek) szerzője (a továbbiakban: Szerző): Mengyán Eszter.

A Művek szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Mengyán Eszter egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Jogtulajdonos). A Művekről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket vagy szolgáltatást létrehozni a Szolgáltatás vagy a Művek alapján.

A Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó nem jogosult a Műveket továbbértékesíteni.

Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

A Weboldal látogatása

A Weboldal látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Mengyán Eszter e.v. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A Weboldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. A Szerző nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. A Felhasználó saját maga felelős minden linkre kattintásért. A Szerző kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak a Felhasználónak.

Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek. A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére.

A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Mengyán Eszter egyéni vállalkozó

(Visited 33 times, 1 visits today)